Dax för 2015 första Träff.

Nu börjar det grönskas ute och segelplanen kommer fram, termikblåser släpper från nyplöjda åkrar som är mörkbruna och uppvärmda av en skön vårsol.

Gammal som ung liksom stela och frusna själar kommer fram från sina små byggvrån med sina ny alster som längtar att se sina segel plan flyta omkring i ett hav med små vita moln  likt bomullstussar som vilar mot en härligt blå bakgrund...

därför så kommer årets första träff flyttas fram en månad, någon gång i juni.

Now begins a new season. out there is new sail plan comes up, thermals release from the newly plowed fields that are dark brown and heated by a pleasant spring sun.

Young and old alike as stiff and frozen souls arrive from their small construction premises with their new creations who long to see their sail plan floating around in a sea of tiny white cloud which rests against a beautiful blue background ...

conny

11 apr 2015